Home

Probleme cu pointeri

Laborator 1 - Pointeri - probleme 1 Laborator Pointeri

Probleme pointeri - 13 octombrie. 1) Se dă un tablou de n numere întregi. a) să se citească elementele tabloului folosind pointeri. b) să se afişeze elementele tabloului folosind pointeri. c) să se afişeze elementele care sunt egale cu media aritmetică a vecinilor. d) să se inverseze elementele tabloului folosind pointeri Operaţiile aritmetice cu pointeri au fost concepute în principal pentru parcurgerea tablourilor, mai precis, pentru accesarea datelor stocate în zone de memorie organizate ca locaţii succesive de aceeaşi mărime. Reamintim că mărimea locaţiei de memorie a unei variabile sau a unui tip poate fi aflată cu operatorul sizeof

Informatica - Pointeri si functii proprii in C - aplicatii

OperaŃii cu pointeri 1. OperaŃia de referenŃiere -este operaŃia prin care putem obŃine adresa de memorie a unei variabile -adresa unei variabile se poate obŃine cu ajutorul operatorului unar & care va precede Probleme propuse 1. Problema ION. Limbaje de programare: Tablouri, şiruri, pointeri Repetăm mai jos câteva tipare simple care trebuie stăpânite pentru rezolvarea unor probleme cu tablouri, şiruri, pointeri. Parcurgerea unui tablou Secvenţele de cod de mai jos presupun existenţa unui tablou a de dimensiune size Probleme propuse pentru rezolvare cu pointeri. 3.1. Se dau doua siruri de caractere X si Y. Sa se determine daca aceste siruri sunt identice iar daca nu sa se afiseze toate pozitiile pe care acestea difera utilizandu-se tehnica pointerilor. 3.2. Se da un sir de caractere format din cuvinte separate prin spatii

Pointeri. Operații cu pointeri www.pbinfo.r

Pointeri În capitolele anterioare, variabilele au fost explicate ca locații în memoria calculatorului ce pot fi accesate cu ajutorul indentificatorilor (numele lor). În acest fel, programul nu mai trebuie să aibă grijă de adresele fizice ale datelor din memorie; pur și simplu folosește identificatorul de fiecare dată când are nevoie să se refere la variabilă In acest tutorial video C++ veti invata despre operatiile matematice cu pointeri Dacă avem numere reale, putem face și așa (vom avea eventual probleme cu rotunjirile). Există și alte operații pentru care funcționează șmecheria? Trebuie să observăm o caracteristică a perechilor de operații folosite. Totul se baza pe faptul că β - β = 0 și α + 0 = α, respectiv că β / β = 1 și α * 1 = α

Pointeri. Abordarea lucrului cu tablouri folosind pointeri ..

 1. se verifica dacă adresa memorata de p1 este aceeaşi cu adresa reţinuta de p2, unde p1 şi p2 sunt pointeri de acelaşi tip. Se poate compara un pointer cu valoarea NULL (sau 0). Un pointer are valoarea NULL (valoare nedefinita) dacă nu refera nici un obiect. Adunarea unui pointer cu un întreg este definita numai atunci când pointerul.
 2. Probleme de informatică. Se citeste un numar natural n. Folosind alocarea dinamica, creati o matrice triunghiulara cu proprietatea ca pe prima linie are un element, pe a doua are doua elemente, si pe a n-a linie n are elemente. Plasati in ordine in matrice numerele 1,2,3,.. n (n+1)/2 si afisati matricea pe ecran
 3. Exercitii rezolvate - fisiere. 1. Fişierul text date.in conţine, separate prin spaţii, cel mult 1000000 de numere naturale, fiecare număr având cel mult 3 cifre. Scrieţi un program C++ care afişează pe ecran, separate prin câte un spaţiu, în ordine crescătoare, toate numerele din fişier aflate între două valori date de la tastatură
 4. ă și afișează cel mai mare dintre două numere citite de la tastatură. citește a, b; citeste a,b daca a>b atunci scrie a altfel b >a#include <iostream> using namespace std; int main().
 5. Probleme cu vectori/tablouri unidimensionale: Tablouri unidimensionale. Probleme cu matrice/tablouri bidimensionale: Tablouri bidimensionale. Clasa a X-a. Noțiuni teoretice referitoare la pointeri: Teoria Pointeri. Șiruri de caractere- grile: grile stringuri. Șiruri de caractere- probleme: Siruri de caracter
 6. Exercitiu Sa se scrie urmatorul program (legatura pointeri-siruri de caractere) si sa se urmareasca rezultatele executiei acestuia. Exercitiu: Sa se scrie un program care citeste elementele unui vector de intregi, cu maxim 20 elemente si inlocuieste elementul maxim din vector cu o valoare introdusa de la tastatura

Probleme pointeri - 13 octombrie Facult

 1. Tehnici de programare - 03 - Pointeri la funcții. Putem declara pointeri către orice tip de date, atât către tipurile standard C, cât şi către tipurile pe care le definim noi. În plus, limbajul C ne permite să declarăm pointeri la funcţii. În anumite situaţii pointerii la funcţii se dovedesc foarte utili. Sintaxa de definire a.
 2. Introducere in C++ - aplicatii rezolvate. 1) Sa se realizeze un program care exemplifica rezolvarea domeniului global de valabilitate (se cere utilizarea operatorului de rezolutie) (rezolvare...) 2) Sa se realizeze un program alias.cpp care creeaza doua aliasuri şi le utilizeaza pentru a afişa valorile si adresele variabilelor specificate.
 3. Bun venit la al cinsprezecelea tutorial de programare realizat de review-IT.ro. In acest tutorial vi se prezinta:Pointerii ca si concept.Pentru detalii acces..
 4. Astfel, a[i][j] este echivalent semantic cu expresia cu pointeri *(*(a + i) + j). Totuşi, funcţia printmat() dată anterior nu poate fi apelată dintr-un program care declară argumentul efectiv ca o matrice cu dimensiuni constante. Exemplul următor este corect sintactic dar nu se execută corect
 5. View Cap. 9-CTI.ppt from CS 123 at Polytechnic University of Timișoara. IX. Aplicaţii Probleme rezolvate 1. Operaţii cu structuri 2. Prelucrarea fişierelor 3. Recursivitate. Metode general
 6. Valeriu Iorga Programare în C / C++ 8. Tablouri şi pointeri. 8.1. Tablouri cu o dimensiune (vectori). Un tablou cu o singură dimensiune este o succesiune de variabile având toate de acelaşi tip (tipul de bază al tabloului), care ocupă o zonă contiguă de memorie.Un tablou are: o dimensiune (egală cu numărul de elemente al tabloului) un nume (care identifică global tabloul) o clasă.
 7. numepointer. Cu alte cuvinte, în urma atribuirii numepointer+=10, variabila numepointer va reţine adresa de memorie aflată cu 10*sizeof(tip) octeţi la dreapta adresei de memorie iniţiale din numepointer. De reţinut este şi faptul că pentru valori de tip pointer nu funcţionează operatorii: *, /, %

Pointeri. Next: Introducere Up: carte Previous: Probleme propuse Cuprins Pointeri Subsections. Introducere; Operatii cu pointeri; Pointeri ca argumente ale functiilor; Pointeri si tablouri; Pointeri la functii; Folosirea neadecvata a operatiilor cu pointeri; Problema rezolvata; Problema propusa INFORMATICĂ*I* IB.07. Pointeri. Pointeri şi tablouri. Pointeri şi funcţii - 6 - Unei variabile de tip void* i se poate atribui orice alt tip de pointer fără conversie de tip explicită şi un argument formal de tip void* poate fi înlocuit cu un argument efectiv de orice tip pointer. Atribuirea între alte tipuri pointer se poate face numai cu conversie de tip explicită (cast) şi permit Pointeri si tablouri Identitate pointer-tablou se reflecta cel mai bine în operatiile cu siruri de caractere, unde sirul de caractere este un tablou de caractere sau un pointer la caracter. Prezentam în cele ce urmeaza unele aspecte ale relatiei dintre pointeri si tablouri

operatii cu pointeri - Va salut,am un pointer sursa (Src) care pointeaza la o zona contigua de lungine Size si vreau ca destinatia (Dst) sa fie formata pe.. Arbitrajul reprezinta transformarea unei valute in alta (prin vinzare-cumparare) in speranata de a cistiga din micile diferente care exista intre ratele de schimb ale citorva valute.De exemplu, daca 1$ cumpara 0.7 lire sterline, o lira sterlina cumpara 9.5 FF si 1 FF cumpara 0.16 $, atunci un speculator poate incepe cu un dolar si va cistiga. Încep să intru în C++ chiar acum pentru cursul meu, iar noi am acoperit enqueue și dequeue în Scheme. Cu toate acestea, acum o facem în C++ și trebuie să folosim pointeri, pe care mă chinui să îi înțeleg. Înțeleg ce sunt indicatorii, când să îi folosesc, etc. Cu toate acestea, mă lupt să îmi dau seama cum să le implementez în acest laborator. În prezent, am asta pentru cod Limbaje de programare - Pascal - Cum putem defini și opera cu pointeri în Pascal. Capitolele temei: Limbaje de programare - Pascal . Curs despre limbajul de programare Pascal. Un prim program în Pascal. Cum putem defini variabile în Pascal. Cum definim intervale ca domenii pentru variabile in Pascal. Cum putem defini multimi in Pascal

8.1. Tablouri cu o dimensiune (vectori) 8.2. Probleme rezolvate 8.3. Probleme propuse 9. POINTERI 9.1. Operatori specifici pointerilor 9.2. Pointeri generici (pointeri void) 9.3. Pointeri constanţi şi pointeri la constante 9.4. Operaţii aritmetice cu pointeri 9.5. Legătura între pointeri şi tablouri 9.6. Parametri tablouri 10. ŞIRURI DE. - pointeri generici, pointeri void *, pot contine adresa unui obiect oarecare, de orice tip. Se utilizeaza atunci cand nu se cunoaste precis tipul de date care va fi instantiat in mod dinamic la executie. Relatia intre pointeri si tablouri in C. Numele unui tablou este echivalent cu un pointer constant catre primul element al tabloului

Funcţii în C. decât funcţii, o procedură putând fi implementă ca o funcţie care returnează tipul void (vid). cadrul unei expresii), cât şi ca o procedură (ignorându-se valoarea returnată). De exemplu, funcţia printf returnează valoarea int, care reprezintă numărul de octeţi care s-au afişat pe ecran. ca o procedură. Laborator Tablouri si Pointeri - Enunturi de Probleme pentru Facultate. EXERCITII 1. Scrieti o functie care insumeaza elementele de rang (index) impar, respectiv par, ale unui vector cu elemente de tip double Fortran (FORmula TRANslation) - 1955, IBM, pentru probleme tehnico-ştiinţifice Cobol - 1959, pentru probleme economice Pascal, C, s.a. - anii 1970, odată cu apariţia conceptelor de Programare structurată C++, Java, s.a. - anii 1980, odată cu apariţia conceptelor de Programare orientată pe obiecte 1 Totuşi, în anumite cazuri ale unor probleme complexe, se impune folosirea pointerilor la funcții. This entry was posted in Informatica , Limbajul C and tagged bacalaureat , functii cu pointeri , info , informatica , limbajul c , materie , operatori pointeri , operatori spefici pointerilor , pointeri , pointeri c , pointeri la functii.

De exemplu: int (* a[10]) ( ); tablou de 10 pointeri la funcţii ce returnează int double (*(*pf)())[3][4]; pointer la o funcţie ce returnează un pointer la un tablou cu 3 linii si 4 coloane de double In loc de a construi declaraţii complexe, se preferă, pentru creşterea clarităţii, să definim progresivnoi tipuri folosind typedef Operatii cu pointeri 20 3 Pointeri la tablouri 27 4 Tablouri de pointeri.Pointeri la pointeri.Pointeri la funcții. Tablou de pointeri la functii 37 5 Alocarea dinamică a memoriei 45 6 Linia de comandă.Argumentele funcției main() 57 7 Definirea structurilor.Structuri și tablouri.Structuri și funcții.Pointeri la structuri 6

Tablouri si Pointeri - Enunturi de Probleme Acest laborator prezinta Tablouri si Pointeri - Enunturi de Probleme. In acest PDF poti vizualiza cuprinsul si bibliografia (daca sunt disponibile) si aproximativ doua pagini din documentul original. Arhiva completa de pe site contine un fisier, intr-un numar total de 3 pagini Pot fi declaraţi pointeri casă pointeze către variabile de orice tip de dată. Este indicat ca pointerii să fie iniţializaţi fie odată cu declaraţia acestora, fieprintr-o instrucţiune de asignare. Un pointer poate fi iniţializat cu 0, NULL sau cu oadresă de memorie

Limbaje de programare: Tablouri, şiruri, pointer

Referințe și pointeri - Pointer este un tip de date special, folosit pentru a lucra cu adresse de memorie - poate stoca adresa unei variabile, adres unei locații de memorie Declarare - ca și orice variabilă de alt tip doar ca se pune '*' ânainte de numele variabilei. Ex: int *a; long *a, char *a Operator Rezolva ți urm ătoarele trei probleme: (a) Să se scrie un program care cite ște doi vectori (de pe dou ă linii ale unui fi șier), calculeaz ă produsul scalar și afi șeaz ă rezultatul folosind expresii cu pointeri în locul variabilelor cu indici

1. Introducere în programare. Limbajul C. Algoritmi si programe Un algoritm este o metodã de rezolvare a unei probleme printr-o succesiune d Extras din laborator: In C++ exista doua modalitati de lucra cu adrese de memomorie: pointeri si referinte. Pointeri. Pointerii sunt variabile care contin adresa unei alte zone de memorie. Ei sunt utilizati pentru a date care sunt cunoscute prin adresa zonei de momorie unde sunt alocate. Sintaxa utilizata pentru declararea lor este Backup-ul nu este asigurat! Detalii HDD: Model Family: Western Digital Caviar Blue Serial ATA Device Model: WDC WD2500AAJS-08L7A0 Power_On_Hours: 97691 h ( peste 11 ani

România are probleme cu iepurele

Ma poate ajuta si pe mine cineva cu niste probleme la programare (liste)? Am niste probleme pe care nu reusesc sa le rezolv deoarece nu inteleg acest capitol. Ma poate ajuta cineva sa inteleg mai bine si sa rezolv problemele? Sunt la facultatea etti Expresii cu pointeri. Vom prezenta in continuare citeva metode de manipulare a tablourilor bidimensionale. Mai intii vom folosi metoda de alocare statica, punind in evidenta doua moduri de acces (cu formula de acces si cu expresii compacte cu pointeri): Probleme propuse. Acest laborator prezinta Tablouri si Pointeri - Enunturi de Probleme. Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier doc de 3 pagini.. Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.. Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit Profesori UVAB | Paginile profesorilor Universităţii. Un subprogram (o functie) are forma urmatoare: Subprogramele se scriu inainte de functia int main(). Spre exemplu, in problema de mai jos, (pe care o puteti gasi si aici), avem un subprogram cu numele cifreImpare (intre liniile 4 si 19).Acesta are doar un parametru formal - n, de tipul int

9. Rezolvarea problemelor cu pointeri. 10. Realizarea legăturii dintre pointeri şi tablouri. 11. Prelucrarea listei simplu înlănţuită. 12. Prelucrarea listei circulare simplu înlănţuită. 13. Prelucrarea listei dublu înlănţuită. 14. Rezolvarea de probleme cu fișiere. 15. Rezolvarea de probleme cu clase. IX. Sugestii metodologic 2 3. Instrumental - aplicative •••• Implementarea problemelor expuse in cadrul orelor de laborator •••• Accesul la surse pentru toate problemele rezolvate din cadrul bibliografie obligatorii 4. Atitudinale: • Promovarea spiritului competitional prin propuneri de probleme cu grad ridicat de dificultate • Formarea unor grupuri de studiu formate din studenti cu diferit Probleme cu siruri de caractere,recursivitate,combinatorica,liste inlantuite,subprograme,pointeri Tablouri cu pointeri 287 5.4. Probleme rezolvate 290 5.4.1. Enunțuri 290 5.4.2. Soluții propuse 292 5.5. Probleme propuse spre rezolvare 298 5.6. Teste grilă 307 5.7. Răspunsuri la.

Exercitii rezolvate in c# si c++. O lista cu exercitii de programare rezolvate in c# - unele sunt in lucru, altele, cele care au un link, sunt publicate: Interschimbare valori - Interschimbaţi conţinutul a două numere de tip întreg citite de la tastatură. Ecuatia de gradul I - Să se rezolve ecuaţia de gradul I de forma ax+b=0, cu. Acest exemplu nu a fost dat fără un scop şi anume, rolul lui este printre altele, de a vă obişnui cu nivelul extrem de scăzut la care se face analiza şi descompunerea unei probleme reale în momentul în care dorim să o transpunem într-un limbaj de programare Laborator 8. Programarea calculatoarelor. matrici; vectori și pointeri în contextul matricilor. Multe probleme din teoria grafurilor, rețele neuronale, modelare sau grafică 3D au la bază matrici. În C matricile pot fi văzute ca vectori de vectori și reprezintă o extensie naturală a vectorilor. Se poate declara o matrice astfel

O structură reprezintă un grup de date grupate împreună sub același nume. Aceste date, numite câmpuri, pot avea tipuri și lungimi diferite (pot fi chiar tablouri). În C++, structurile pot fi definite folosind tipul struct, moștenit din limbajul C. Astfel, ne putem crea propriile tipuri de date, pentru a lucra mai ușor cu anumite informații 8.1. Tablouri cu o dimensiune (vectori) 8.2. Probleme rezolvate 8.3. Probleme propuse 9. Pointeri 9.1. Operatori specifici pointerilor 9.2. Pointeri generici (pointeri void) 9.3. Pointeri constanti si pointeri la constante 9.4. Operatii aritmetice cu pointeri 9.5. Legatura intre pointeri si tablouri 9.6. Parametri tablouri 10. Siruri de. Programarea calculatoarelor. pointeri; aritmetica pointerilor; pointeri și vectori; iterare cu pointeri. Pointerii sunt variabile care au ca valori ADRESE DE MEMORIE. De la acest aspect le vine și numele, to point însemnând a indica sau a arăta, adică variabila de tip pointer pointează/indică/arată către o valoare a. Pe acestea le numim tipuri fundamentale. Ele sunt: real, integer, char, boolean. Pentru boolean am văzut. boolean = { false, true } Pentru integer am putea scrie ceva de genul. limita jos şi limita sus depind de dialectul de Pascal folosit. Pentru Turbo ele sunt (după cum am zis) -32768 , respectiv 32768 Bracul german cu păr sârmos face parte din rasele recunoscute de FCI, grupa 7 de pointeri, secția 1 de pointeri continentali, tipul Braque. În zilele noastre, este întrebuințat ca și câine de vânătoare, dar și de companie. Este un câine versatil și foarte inteligent, un câine de familie loial stăpânului său dacă are.

Probleme diverse cu siruri de caractere #1 Probleme elementare cu tablouri bidimensionale How to calculate linear regression using least square method Tutorial C++ ? Nr. 1 ? Algoritm care ne (matrice), pointeri, siruri de caractere. Sunt scrise multe exercitii rezolvate si propuse teme pentru Page 19/25. Download Free Exercitii Rezolvate In Programe Rezolvate Matrice C++. Published: Tuesday, 19 December 2017 18:36. Print. Indicii linilor dintr-o matrice. 1.Se considera o matrice cu m linii si n coloane in fisierul date.in, separate prin cate un spatiu. Sa se afiseze in fisierul date.out separate indicii linilor din matricea data pentru care suma elementelor de pe acea linie. Programare in C. Cartea se adreseazã atât studentilor facultãtilor cu profil informatic, profesorilor care predau discipline informatice si elevilor acestora, dar si tuturor celor interesati sã-si dezvolte propriile aplicatii si îsi propune sã formeze s Structuri de date. O structură de date este o colecție de informațiii grupate sub un singur nume. Aceste informații, cunoscute drept membri, pot avea tipuri de date diferite și lungimi diferite. Structurile de date pot fi definite în C++ folosind următoarea sintaxă: struct nume_tip {. tip_data_1 id_membru_1 Oarecum , una sesizabila , astfel ca in C++ se introduce o noua paradigma de programarea , Programarea Orientata pe Obiecte cu Programarea Generica (Asa zisele , Sabloane aka Template) . In tutorialele care vor urma , voi explica cu exemple si probleme , toate lucrurile mentionate mai sus pe intelesul tututoror . Multumesc pentru atentie

TEMA NR. 6 - UC

Read Free Probleme De Informatica Rezolvate Solomonhalitaprecum úi de faptul c am introdus cîteva capitole cu con inut mai puin obinuit într-o culegere de probleme de programare. Ni s-a prut mai important ca în aceste Probleme De Informatica Rezolvate Solomonhalit Programare orientată pe obiect (POO1) Curs 1. - Introduction - OOP. - C Programm ing language. • syntax. • data types, variable s, statem ents. Curs 2 - Programare modulară în C. - Functii - Test driv en devel o pment. - Module - Modular program ing, TAD Probleme rezolvare cu siruri de caractere si pointeri Problema 1 Scrieti un program C++ care citeste de la tastatura doua siruri de caractere de maximum 100 de litere mici si verifica utilizand apeluri ale functiei aparitii daca cele doua siruri sunt anagrame (contin aceleasi litere, dar in ordine diferita). Se cere afisarea mesajului anagrame i Cu ce putem inițializa pointer-ul p? Cu adresa unei date de tip char. O asemenea dată este un orice element al unui șir de caractere, de exemplu orice element din s. Dacă p reprezinta adresa unui caracter dintr-un șir, atunci cu p se pot face toate operațiile care se pot face cu acel șir. Iată un exemplu: #include <iostream> A rhiva de probleme; folosit pentru factorizarea intregilor cu multe cifre. Se folosesc doi pointeri a si b, unde a se misca de doua ori mai repede decat b in lista (denumit si Algoritmul iepurelui si testoasei). Reprezentarea grafica seamana cu litera greceasca ρ. Notam lungimea lantului cu λ si lungimea ciclului cu μ

Clasa de fizicaClasa a V-a - Cap

Pointeri - C++ Tutorial

Asta ne spune că avem de-a face cu pointeri, iar lungimea sa este de 1 octet. Stați așa! Un octet? Asta înseamnă o singură literă. Exact! Aici apare frumusețea (și frustrarea pointerilor). Am declarat lungimea de un singur octet însă tot limbajul de programare știe că avem de-a face cu un șir de caractere Probleme initializare pointer cu 0 sau NULL: - Imposibilitatea de a face diferenta dintre tip intreg (valoarea 0) si • Diferenta dintre 2 pointeri din interiorul aceluiasi sir de valori reprezinta numarul de elemente (de tipul aferent pointerului) dintre cele doua adrese

Probleme cu ficatulParaschiva Arsene - Chimie organica, volLaborator: Referinte si Pointeri (#370807) - Graduo

Cele mai noi probleme adăugate #885. [2020-10-26 - 08:30:22] Exemplu de indexator cu parametru string (pentru cautarea unui elev dupa nume si prenume). Rezolvare #884. [2020-01-20 - 13:23:49] Se dă un graf neorientat cu n (n=100) vârfuri si m muchii prin lista muchiilor. Afisați toate subgrafurile pe care le are. Fiecare subgraf va fi. Noutati in TR1. Doua noi implementari de smart pointeri au fost introduse in TR1. Acestea sunt: sharted_ptr: bazat pe un contor de referinte, care se incrementeaza de fiecare data un nou pointer pointeaza spre resursa, si se decrementeaza de fiecare data cand destructorul este apelat; cand contorul ajunge la 0 resursa este eliberata Declararea și operații unare & și *. Operații cu pointeri. Tablouri și pointeri. Operații cu pointeri asupra tablourilor. Tablouri de pointeri. Pointer spre tablou. Notări echivalente pentru pointeri și tablouri. 2 T6. Funcții elaborate de programator. Locul funcțiilor în program. Declararea, definiția și apelarea funcțiilor Lucrul cu instrucțiunile în C: Instrucțiunile de atribuire și control: IF, ELSE-IF, nested ELSE-IF. Instrucțiunea de comutare SWITCH. Operatorul condițional ternar. Instrucțiuni de salt: BREAK şi CONTINUE. Probleme cu programarea proceselor cu ramificări. Exemple. YouTube. Universitatea Tehnică a Moldovei