Home

Imprimeria nationala declaratii de avere

Declaratii de avere: Declaratiile de avere in original se gasesc la Serviciul Resurse Umane, la sediul companiei. din B-dul Iuliu Maniu, nr.244D, sectorul 6, Bucuresti. Declaratii de avere. 2021 Declaratii de avere ale salariatilor care si-au incetat activitatea Declaratii de avere ale salariatilor la schimbarea locului de munca Beja Violeta Sef Serviciu Verificarea legalitatii actelor (Declaratie conform Legii nr. 144/2007) Smadu Fedea Cristina Sef Biroul intern prevenire si protectie Beja Violeta Sef Serviciu Verificarea Legalitatii. DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul MI TRUS MARIUS, avand functia de membru provizoriu in Consiliul de administratie al Regia Autonoma Imprimeria BNR, CNP 1790501434543, cu domiciliul in BUCURESTI, BLV. DECEBAL NR.16, AP.61, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe proprie räspunder DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul POP T. NAPOLEON, având functia de Membru neexecutiv în Consiliul de Administratie a RA IMPRIMERIA BNR, CNP 1450203400184, cu domiciliul în Blvd. Tineretului, nr 41 A, Ap 36, Sector 4, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, declar pe proprie räspunder jcv. R. 4/02 ob. 220 DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul Drägulin Ion, avînd functia de membru în Consiliul de administratie al R.A. Imprimeria

ì8M. R. DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul DRAGOMIR GH. LAURENTIU, având functia de administrator neexecutiv la R.A. Imprimeria Bäncii Nationale a României, CNP 1700616163207, domiciliul î Aşa se face că directorul general ajunge la un venit anual, conform propriei sale declaraţii de avere pe anul 2019, de 278.601 lei, cu mai mult de 100.000 de lei în plus faţă de preşedintele Klaus Iohannis (165.000 de lei, conform declaraţiei sale de avere de anul trecut) Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei este o companie de stat care tipareste bacnotele pentru BNR. Produce doar bacnote de un leu, cinci si zece lei, celelalte fiind fabricate in Elvetia. Consiliul de administratie al imprimeriei este format din patru membri, unii dintre ei cu bijuterii de zeci de mii de euro, altii cu conturi goale. - Toate articolele Ziare.com pe tema: Declaratii de avere Veniturile sale anuale au fost de 1827.321 de lei de la Imprimeria BNR si 22.784 de lei de la Societatea Romana de Chirurgie. Ion Dragulin Ion Dragulin este administrator neexecutiv si, potrivit declaratiei de avere din 2020, toate terenurile si casele sunt pe numele sotiei DECLARATIE DE AVERE Subsemnata Radulescu Georgeta, avand functia de director economic la Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei, CNP: 2650418400062, domiciliul Bucuresti, strada Barbu Stefanescu Delavrancea nr.6, corp B, sector 1, cunoscflnd prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declarafii, declar pe propri

  1. istratie CNP Compania Nationala Imprimeria Nationala RADET mai multi Cons ultanta fiscala 2. Veñituri din activitäti independente 2.1. Tilular Prezentu declaratie eonstituie act publie rispund potrivit legii penale pentru inexactitatea Sa
  2. Este vorba despre Sorin Toader, director general al Imprimeriei Naţionale, ale cărui venituri anuale au crescut anul trecut cu 43.134 de lei, de la 278.601 lei în 2018, la 321.949 lei în 2019, după cum reiese din propriile sale declaraţii de avere pe anul 2020 şi anul 2019
  3. Emisiune numismatică cu tema 200 de ani de la nașterea lui Ion C. Brătianu; 21/07/2021 Consultare publică: Proiect legislativ privind modificarea și completarea Ordinului BNR nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu IFRS, aplicabile instituţiilor de credit; 19/07/202
  4. Pentru plata si distributia cardului national de asigurari sociale de sanatate se încheie un contract de catre Ministerul Sanatatii si CNAS cu Compania Nationala Imprimeria Nationala - S.A. Modalitatea de plata a cardului national de asigurari sociale de sanatate din bugetul Ministerului Sanatatii catre Compania Nationala Imprimeria.
  5. Salariații de la Imprimeria Națională nu au deloc motiv să de plângă de lefurile mai mult decâi generoase pe care le primesc. Dimpotrivă, cei 460 de angajați și în special conducerea instituţiei, primesc pe lângă remuneraţia lunară şi cotă din profitul încasat de stat

Serviciul Roman de Informatii este condus de Eduard Hellving din 2015, alaturi de alti patru adjuncti. Daca unii dintre ei se intrec in case, terenuri si masini, in declaratiile de avere ale altora aproape ca bate vantul. Totusi, veniturile lor lunare variaza intre 14.000 si 17.000 de lei. - Toate articolele Ziare.com pe tema: Avere Politica de Cookie. Un Internet Cookie (termen cunoscut și ca browser cookie sau HTTPS cookie sau pur și simplucookie) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul DECLARATIE DE AVERE R , având functia de CNP domiciliul Imprimeria Nationalä. Bucuresti, Bdul Alexandru loan Cuza nr. 56 Serviciul prestat/Obiectul enerator de venit Salariu Salariu Tichete de masa Vouchere de vacantä Venitul anual încasat 50395 le Comunicate de presa - ANA Un sistem online de taxe şi impozite zace nefolosit de 13 ani la Imprimeria Naţională. Cum s-au pierdut 19 milioane de euro. Un sistem electronic de declarare şi de plată a impozitelor şi taxelor către stat, care a costat mai mult de 19 milioane de euro, zace nefolosit de aproape 13 ani la sediul Imprimeriei Naţionale, cu ştiinţa autorităţilor, care n-au întreprins însă.

Salarii de nabab la Imprimeria Naţională: Directorul

In plus, ia o pensie de 150.000 de lei pe an.Georgeta RadulescuGeorgeta Radulescu este director executiv in consiliul de administratie si director general al R.A. Imprimeria BNR.Potrivit declaratiei de avere pe care a completat-o in 2020, detine un teren intravilan in Bucuresti, de circa 39 de metri patrati si o casa tot in Bucuresti, de. Naţionale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial nr. 473 din 30 iulie 2013. Imprimeria.Rapida.VL@ mfinante.ro Şef serviciu UIR Maria Colniceanu Tel.0250/733.885 Sursele Financiare, Bugetul şi Bilanţul Contabil Informaţii referitoare la bugetul şi bilanţul contabil se regasesc pe site-ul A.N.A.F l

Fostul presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Lucian Duta, a fost condamnat vineri, 27 noiembrie, la 6 ani de inchisoare pentru luare de mita in forma continuata. Decizia a fost data de Tribunalul Bucuresti si poate fi contestata la Curtea de Apel Bucuresti. - Toate articolele Ziare.com pe tema: Lucian duta cna DECLARATIE DE AVERE Subsemnata, Mircescu Aurelia, având functia de sef serviciu la Biblioteca Nationalä a României, CNP domiciliul cunoscând Imprimeria Nationalä, Bucuresti, Bdul Alexandru loan Cuza , nr. 56 prestat/Obiectul enerator de venit salariu salariu 2. Venituri din activitä i inde endent

Declaratii de avere si interese

Declaratii de avere - Ziare

DECLARATIE DE AVERE Compania Nationalä Imprimeria Nationalä S.A., Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar Banca Nationala a Romaniei 2. Venituri din activitäti inde endente 2.1 Titular 2.2 Sot /sotie Nu este cazul Nu este cazul 3. Venituri din cedarea folosin ei bunurilo Declarații de avere și interese ale aparatului de specialitate al primarului - 2021; Declaratii de Avere si de Interese pentru aparatul de specialitate al primarului - 2019. 2020; 2019; 2018; 2017; 2016; 2015; Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul LUPU 1. ION,având functia de la Serviciul la domiciliul .com . art.326 din penal propria räspundere, cä împreunä cu familial) detin urmatoarele: l) Prinfamilie se întelege sotul/sotia si copiii aflati în întretinerea acestora. Cota parte 50% 50% 50% 50% Modul de dobândire Titularul 2 Lupu ion Lupu Mari Declaratii de avere si interese 2021. Declaratii de avere si interese alesi locali pe anul 2021. Nr. crt. Nume si prenume. Declaratie de avere. Declaratie de interese. 1. Primar. Outau Sorin

Procedura de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice. Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public sunt cele prevăzute de art. 21 si 22 din Legea nr. 544/2001, legea contenciosului administrative, precum si de. Fostul premier Sorin Grindeanu, in prezent presedinte al ANCOM, si-a publicat declaratia de avere care-i arata veniturile din 2019.Potrivit documentului, Sorin Grindeanu a avut un salariu lunar de 44.000 de lei (aproape 10.000 de euro) lunar. Potrivit ultimei declaratii de avere, Sorin Grindeanu detine o locuinta in Giroc, comuna rezidentiala de la marginea Timisoarei, si un apartament in. Economist, ministru al finantelor (1997-1998), profesor universitar la scoala Nationala de Studii Politice si Administrative din Bucuresti, membru corespondent al Academiei Romane, deputat in Parlamentul European (2007 - 2009). Vasile Gheta Societatea de Transport Bucuresti STB SA. Bd. Dinicu Golescu nr.1 Sector 1. Call Center: 021 9391. Fax: 021 307 45 99. E-mail: info@stbsa.ro / office@stbsa.ro

Averile sefilor Bancii Nationale

CN Imprimeria Nationala SA vrea sa patrunda pe piata externa a tipizatelor ro 06 Oct, 2004 00:00 Irina BERGER 06 Oct, 2004 00:00 06 Oct, 2004 00:00 ZIUA de Constant DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul Andrei D. Dumitru Laurentiu având functia de membru neexecutiv al Consiliului de Administratie la Regia Autonomä Administratia Zonei Libere Curtici Arad, CNP domiciliul Bucuresti, cunoscând prevederile art. 292 a DECLARATIE DE AVERE Subsemna u u semnata Doru Petru în calitate de membru CA la Fon ul National de Garantare a Creditelor pentru IMM, având CNP cu d miciliul in cun scând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, declar pe pro ria räspundere cä împreunä cu familia*l) delin urmätoarele: 1. B INURI IMOBILE 1. Te.

Director la stat cu salariu aproape dublu faţă de Iohannis

Alti secretari de stat nici macar atat nu au facut. De exemplu, Barbara Katalin Kibedi (Ministerul Justitiei), a carei ultima declaratie de avere dateaza din februarie 2006, in conditiile in care a fost membru in Consiliul de supraveghere si indrumare a AVAS 2. Bunuri sub formä de metale pretioase, bijuterii, obiecte de artä de cult, colectii de artä numismaticä, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a cäror valoare însumatä 5.000 de Euro. Notã : se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent dacä ele se aflã sau nu pe teritoriul. Dumitru Laurentiu Andrei este presedintele Consiliului de Administratie al Companiei Nationale Imprimeria Nationala, de unde incaseaza o indemnizatie de 84.674 de lei. Functia de membru in Consiliul de Supraveghere in Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar ii asigura o indemnizatie de 106.842 de lei, iar postul ocupat in. Salariile nete ale personalului Declaratii de avere, de asigurari sociale de sanatate se încheie un contract de catre Ministerul Sanatatii si CNAS cu Compania Nationala Imprimeria Nationala - S.A. Modalitatea de plata a cardului national de asigurari sociale de sanatate din bugetul Ministerului Sanatatii catre Compania Nationala.

CATEGORII DE DOCUMENTE SI ACTE NECESARE. Cererea pentru eliberarea pasaportului simplu electronic si/sau pasaportului simplu temporar se depune personal la serviciul public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple pe a carui raza titularul are domiciliul sau, dupa caz, resedinta, iar in strainatate, la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei Comenzile se dau centralizat, la nivel national, catre Imprimeria nationala, iar personalizarea se face de catre Centrul Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice (Centrul Naţional Unic) din cadrul Direcţiei Generale de Paşapoarte (HG 900/2012), pentru persoanele care implinesc varsta de 18 ani si/sau cele care dobandesc. Cel mai mare era in valoare de 3,5 milioane euro, a fost luat in 2008 de la Unicredit Bank si avea scadenta in 2010. In ciuda acestor sume uriase, Serban Pop raporta venituri modeste in anul 2009: 59.000 lei salariu de la ANAF, 137.000 lei de la CEC Bank si 11.000 lei de la Imprimeria Nationala 72 28/02/2017 72 157 CN IMPRIMERIA NATIONALA SA c/v -2 buc registre zilieri 73 28/02/2017 73 960 BUGETUL DE STAT Varsaminte BS 74 14/03/2017 74 8.811 GARANTI BANK S.A. I.T.M BT alimentare card salarii 75 14/03/2017 75 2.553 ALPHA BANK alimentare card salarii 76 14/03/2017 76 10.301 BANCA TRANSILVANIA alimentare card salari

Banca Naţională a României (http://www

O mostra de declaratie, data in sictir, pe coltul mesei - pe care o publicam in facsimil - este cea a procurorului Liviu Draganescu, din cadrul Sectiei judiciare a Parchetului General, declaratie care vorbeste de la sine despre dispozitia unor magistrati, de a indeplini o obligatie legala, cea de a da declaratie pe proprie raspundere. Firma a incheiat, in 2008, 12 contracte cu institutii publice (Institutul de Etnografie, Muzeul de Arheologie, RA RASIROM, RATB, UM 0461, UM 02560, Tarom, Universitatea Al.I. Cuza, Rompress, U.R.T.R, Imprimeria Nationala, Parchetul de pe langa Curtea de Casatie si Justitie), cu o valoare totala de 177.382 lei; alte 12 contracte in 2009. Ludovic Orban si Agentia Nationala de Integritate. Sa spunem cateva cuvinte despre copilul de trupa Ludovic Orban. Care miercuri, 4 decembrie 2019, a binevoit sa-si publice declaratia de avere si pe cea de interese (pe care le gasiti aici)

Declaratii de avere | Busuiocul Bacau

Cardul national de asigurari sociale de sanatate

Un magistrat timisorean a „uitat” sa-si treaca in

Săracii bugetari cu salarii de nababi

Acte necesare pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala (formular tip - 2 exemplare); ultima balanta intocmita ( cu analitic la contul 212, cu mentiunea valorii de impunere a imobilelor de pe raza sectorului 1 - fotocopie); Nota: se solicita balanta in cazul efectuarii urmatoarelor operatiuni: verificarea valorii de. Consilier prezidential, patron de firma evazionista Printre cele 221 de firme din grupul celor depistate ca utilizand timbre si banderole neautentice, expertizate ca atare de Imprimeria Nationala, se numara si Anghelescu Industry SRL. De fapt, Anghelescu Industry face parte din grupul select al firmelor prinse in repetate randuri cu marcajul fals

Avere - Ziare.co

Pozele se fac la politie,buletinul se elibereaza in 2 saptamani lucratoare de la depunere,Eliberarea Cartii de Identitate in Iasi Pentru cei care doresc eliberarea Cartii de Identitate trebuie sa se adreseze Evidentei Persoanelor Iasi care are sediul pe Str. 36/1995, in termen de 20 de zile de la data emiterii ei, cuprinde: datele celui ce lasa. De asemenea, Horia Georgescu precizeaza in declaratia de avere si un imprumut de 250.000 de euro luat in anul 2007 de la Marian si Carmen Petcu, scadent in anul 2027. In ceea ce priveste veniturile realizate, Horia Georgescu precizeaza ca a incasat in anul fiscal precedent suma de 105.431 de lei din salariul de la ANI, in timp ce Alina. Conform graficului de predare-primire, vor fi preluate în reţeaua poştală câte 6-700 de mii de carduri pe zi, în 5 tranşe pentru fiecare judeţ. În termen de 20 de zile lucrătoare de la recepţionarea cardurilor de sănătate, CN Poşta Română se obligă să distribuie cardul de sănătate către asiguraţi

Contact Monetaria Statulu

Compania Nationala Imprimeria Nationala S.A. are deschise in toate judetele Centre de Distributie si Preluare Comenzi. Centrele sunt dotate cu sisteme de REQUEST TO REMOVE Source Document - Free web based email address extractor from tex Protestul ''Cod Rosu La DNA'', organizat de Coruptia ucide, in fata sediului Guvernului, in Piata Victoriei din Bucurest

Comunicate de presa - ANA

Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, miercuri, sesizarile formulate de presedintele Klaus Iohannis, de PNL si USR si de catre PMP la legea privind infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii. Presedintele CCR, Valer Dorneanu, a anuntat ca legea privind infiintarea FSDI a fost declarata neconstitutionala, deoarece acest fond nu trebuia infiintat printr-o lege, ci.. Capitalizare de 30,6 mld. dolari. Daniel Dines, minus 800 milioane de dolari la o avere de 6,7 miliarde de dolari (91) Vremea in Bucuresti. Scurte reprize de ploi si vijelii, anuntate de ANM in Capitala (86) Femeie din Roman, in stare grava la ATI dupa ce s-a imbolnavit in spita El detine, potrivit celei mai recente declaratii de avere, un teren intravilan de 360 de metri patrati, dobandit in 2010. De asemenea, are o casa de locuit, in Capitala, de peste 450 de metri patrati, dobandita in 2010, precum si o masina Hyundai, fabricata in 2007. Sotia sa are bijuterii dobandite in perioada 1997-2010 in valoare de 12.500 de.

Stiri despre imprimeria nationala adevarul

Sistemul Informatic pentru Cardul Electronic de Asigurari de Sanatate (CEAS) a fost implementat de asocierea HP Romania SRL si Novensys Corporation SRL, contract in valoare de 87.636.000 lei (fara TVA), atribuit in data de 23 aprilie 2012 de catre Imprimeria Nationala, compania nationala care a organizat licitatia Declaratii de avere si interese; Legislatie. Legislatia muncii - internationala; Legislatie nationala; Legislatie de uz general; Proiecte acte normative; Legislatie SSM; Statut si ROF; Activitati sindicale; Programe sociale; Contact; Declaratii de avere si interese. Declaratii de avere si interese 2019 DECLARATIE DE AVERE având functia de CNP ubsemnatul/Subsemnata, PoÃ/5Soß la domiciliul czu cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul .în declaratii, declar pe propria räspundere împreunä cu familia ) detin urmätoarele: I. Bunuri imobile 1. Terenuri N OTA: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte tãri

STB SA Societatea de Transport Bucuresti STB S

de CNP DECLARATIE DE AVERE , având functia la SAS domiciliul *Se excepteazä de la declarare cadourile tratatiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I si al ü-la Imprimeria MIRTON Timi§oara . V Il. Venituri ale declarantului 9i ale membrilor säi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat. Compania Nationala Imprimeria Nationala SA (CNIN) a organizat ieri la Constanta forumul zonal Imprima Legea, eveniment ce face parte dintr-o serie de forumuri organizate cu scopul de a promova mijloacele de identificare a produselor de combatere a evaziunii fiscale, precum si pentru a informa agentii economici care distribuie si.

Cauta in site-urile HotNews

6. Contract de servicii nr. 103916/7 din 21.01.2020. Servicii de ridicare, transport și eliminare prin depozitare la un depozit conform de deșeuri, a deșeurilor menajere, precum și a celor reciclabile de la sediul Ministerului Justiției din Str Apolodor 17, sector 5, București Nu am nici un fel de avere si nici n-am avut vreodata, lucru extrem de usor de verificat si dovedit. abia la Imprimeria Nationala vazandu-se ca erau, de fapt, false.Nini Sapunaru, directorul Directiei Generale a Vamilor (DGV), a declarat in final, ca rolul vamei in scandalul Tigareta 2 s-a incheiat teoretic. scrisoare de bonitate. Fara a face un proces de intentie cuiva, ci doar pentru o ampla si corecta informare a publicului, in scop de preventie, Lumea Justitiei scoate la lumina lanturile de rudenie dintre judecatori, procurori, politisti, notari, consilieri juridici si alti slujitori ai Dreptului. Cu mentiunea ca informatiile sunt oficiale pentru cei care stiu unde sa l

Declaratii de avere 2018 - Direcția de prestări servicii Timiș

Lista neactualizata a masonilor din România - raport SRI. Raportul SRI (ceva mai vechi pana apare altul nou -n.r.) arata ca Marea Loja Naţionala din Romania, condusa de Marele Maestru Eugen Ovidiu Chirovici, este o creaţie a serviciilor secrete ruse realizata cu sprijinul direct a criptocomuniştilor romani si de asemenea ca Masoneria romana, fiica zvapaiata a. In cazul lui Decebal Popescu, datele din cea mai recenta declaratie de avere, semnata in octombrie 2016, in calitate de consultant la Ministerul Comunicatiilor, arata ca acesta a incasat un salariu net 11.175 lei in anul 2015. Cu alte cuvinte, intr-o singura luna la ICI, Decebal Popescu a incasat mai mult decat un an intreg in Ministerul Comunicatiilor, ce-i drept pe o pozitie inferioara Informatii juridice de interes educational . Forumul profesorilor. Date cu caracter personal. Sesizare nereguli examene : Pagina inspectorului de specialitate . Activitatea de management. Acces la educatia digitala. Declaratii de avere : Adresa: Strada Portului, Nr. 55 B Tel:+ 4 0372362000 | Fax:+40236/31939