Home

Teorema razei cercului circumscris

Accesează cu încredere secțiunea Calculul razei cercului înscris și a cercului circumscris în triunghi din cadrul eBook-ului Ghid | Trigonometrie pentru a-ți aminti care sunt definițiile pentru raza cercului înscris în triunghi și pentru raza cercului circumscris în triunghi, dar și pentru a afla cum se pot determina lungimile acestor două raze cu ajutorul funcțiilor. Teorema sinusurilor Teorema cosinusului, Raza cercului circumscris si inscris - 8 Probleme rezolvate#TeoremaSinusului #TeoremaSinusurilor #TeoremaSinusurilor.. Calculati lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC in care AB=8 si C=pi/6. ×. 288 vizualizari Matematică. Realizat acum 8 luni per ricardo 1 respostas. Fă-o Autentificare sau Inregistreaza-te pentru a putea comenta. Raspunde din ricardo á 8 luni. Aplici teorema sinusurilor: AB/sinC=2R de unde rezulta 8/sinΠ/6=2R adica 8/1 pe 2. Teorema sinusurilor: Ô • D Ô, Õ, Ö - lungimile înălţimilor triunghiului; • - lungimea razei cercului circumscris, al căr. c. entru se află la intersecţia mediatoarelor; • N - lungimea razei cercului încris, al cărui centru se află la intersecţia bisectoarelor; • 5 - aria triunghiului. l. tate importante: L Õ L Ö q g l º.

1.Bisectoarea - este semidreapta care împarte un unghi în două unghiuri congruente;sunt concurente în I, centrul cercului înscris in triunghi : 2. Mediatoarea - este perpendiculară pe mijlocul unei laturi ;sunt concurente în O,centrul cercului circumscris : 3. Înălţimea -perpendiculara dintr-un vârf pe latura opusă Teorema 866 Centrul cercului lui Euler al triunghiului ABC este mijlocul segmentu-lui OH, unde O este centrul cercului circumscris triunghiului ABC, iar H ortocentrul acestuia. Demonstra‚tie. Deoarece OM a?BC rezulta OM a k HH a; adica patrulaterul HOM aH a este trapez, perpendicularele ridicate din mijloacele coardelor H aM a;H bM b. Teorema lui Pitagora Generalizată Raza cercului Euler este jumătatea razei centrul cercului circumscris. Centrul cercului lui Euler se găsește pe dreapta lui Euler și coincide cu mijlocul segmentului determinat de ortocentru (H) și de cercul centrului circumscris triunghiului

Despre teorema lui Pitagora, asemănării, perimetrul unui romb și aria unui triunghi. Ipotenuza este dublul medianei corespunzătoare. O altă demonstrație pentru proprietatea medianei principale. Demonstrați formula lui Heron. Coordonatele mijlocului, sistem, transformare în milimetri, arie romb. Relația dintre latura pătratului și. În geometrie, teorema sinusurilor este o teoremă care stabilește relația dintre valorile laturilor unui triunghi și sinusurile unghiurilor dintre ele.. Enunț. Dacă laturile unui triunghi au lungimile a, b și c, iar unghiurile care se opun acestora sunt A, B și C, atunci: ⁡ = ⁡ = ⁡ = = unde R este raza cercului circumscris triunghiului, iar S aria triunghiului Teorema 1041 Raza cercului circumscris unui triunghi este medie geometrica a razelor a doua cercuri tangente la aceeasi‚ latura a triunghiului. Demonstra‚tie. Din RB = R c b ‚si R 0 C = R b c rezulta RB R = R2, adica R = q RB R0 C. Teorema 1042 Cubul razei cercului circumscris triunghiului ABC este egal cu pro

Aplicand teorema lui Pitagora in triunghiul BEC si efectuand calculele. Raza cercului inscris intr-un trapez isoscel circumscriptibil este egala cu , unde notatiile sunt cele uzuale. Demonstratie: Fie r raza cercului inscris in trapez, 2r h de unde rezulta r. Intr-un trapez dreptunghic circumscriptibil inaltimea este media armonica a bazelor Ridicam la patrat aceste egalitati, le adunam membru cu membru, utilizam teorema lui Pitagora si obtinem: r2 1 r2 + r2 2 r2 = b2 +a2 c2 = 1, r2 1 +r 2 2 r2 = 1, r = r2 1 +r 2 2: De aici, r = p r2 1 +r2 2. 6. Sa se determine laturile triunghiului isoscel, stiind ca raza cercului inscris in el este egala cu 3 2 cm, iar raza cercului circumscris. pentru calculul razei cercul ui ^nscris ^n trapezul isoscel : deoarece AB }i DC sunt tangente la cerc Þ h este diametrul cercului Þ r = h / 2 pentru calculul razei cercului circumscris trapezului isoscel: se afl@ mai ^ntâi centrul cercului circumscris , care se g@se}te la intersec]ia mediatoarelor laturilor AB }i BC

Calculul razei cercului inscris si a cercului circumscris

 1. Raza cercului circumscris triunghiului ABC este 3 2, iar BC = 3 . Să se calculeze sin A . R. Din teorema sinusurilor avem: 3 3 2 2 sin 1 sin sin 2 BC R A A A = ⇒ = ⋅ ⇒ = . 19. Să se calculeze cos 2 45 0 + sin 2 135 0. R. sin 2 135 0 = sin 2(180 0 − 45 0) = sin 2 45 0 şi cos 2 45 0 + sin 2 135 0 = cos 2 45 0 + sin 2 45 0 = 1 după.
 2. Astfel, sarcina de a găsi centrul cercului circumscris este redusă la împărțirea cu o busolă și o riglă pe două laturi ale unui triunghi. 5. Dacă triunghiul dat este dreptunghiular, atunci centrul cercului circumscris coincide cu mijlocul ipotezei sale. cerc înscris într-un triunghi; Sfat 11: Cum să găsiți centrul cercului.
 3. Teorema sinusurilor Teorema TG9: Teorema sinusurilor. Într-un triunghi oarecare , raportul dintre o latură și sinusul unghiului opus ei este constant și egal cu diametrul cercului circumscris triunghiului.. Astfel vom avea relațiile:. Observație: Din teorema de mai sus, putem să exprimăm fiecare latură a unui triunghi oarecare în funcție de unghiul opus și de raza cercului.
 4. Pentru calculul razei cercului circumscris intr­ un triunghi se poate utiliza urmatoarea metoda: ­ se duce din centrul cercului inscris cite o perpendiculara pe fiecare latura ( acestea sunt raze i
 5. a un cerc şi numai unul. Coarde şi arce. 13. « Proprietăţile ciocului de cioară !». Fie A un punct exterior unui cerc de centru O, AT şi AT' tangentele din A la cerc ( Tşi T' pe cerc)

Prelungim înălțimea AD astfel încât aceasta să intersecteze cercul circumscris triunghiului ABC în punctul E. AE este diametrul cercului circumscris triunghiului ABC. Vom calcula lungimea diametrului AD; lungimea razei cercului este egală cu jumătate din lungimea diametrului cercului În geometria plană, mediatoarea este perpendiculara dusă prin mijlocul unui segment.Mediatoarea poate fi definită și ca fiind locul geometric al punctelor egal depărtate de extremitățile segmentului.. Proprietăți. 1. Cele trei mediatoare ale laturilor unui triunghi sunt concurente într-un punct care este centrul cercului circumscris triunghiului Raza cercului inscris (patrat) se găsește după cum urmează: r = a / 2, unde este latura unui pătrat. Raza cercului circumscris (dreptunghi rotund) se calculează cu formula: R = √ (a2 + b2) / 2, unde a și b sunt laturile dreptunghiului. În acest caz, dacă nu știți lungimea cercului, dar tu știi înălțimea și lungimea oricărui.

Teorema sinusurilor Teorema cosinusului, Raza cercului

 1. Triunghiul dreptunghic, teorema înălțimii, teorema catetei, mediana corespunzătoare ipotenuzei, aria triunghiului dreptunghic, teorema lui Pitagora, teorema unghiului de 30 grade, ortocentru, functii trigonometrice adică raza cercului circumscris triunghiului dreptughic este jumatate de ipotenuză
 2. Dacă, în locul razei cercului înscris, este cunoscută raza descrierii (R) și lungimea tuturor laturilor triunghiului (A, B și C), atunci pentru a găsi înălțimea de-a lungul oricărei baze, pentru a multiplica lungimile tuturor laturilor și a împărți rezultatul cu produsul dublat al razei cercului circumscris . De exemplu, pentru o.
 3. În acest test de matematică pentru clasa a VII-a la Teorema lui Pitagora vei consolida informațiile din lecție prin diferite exerciții și probleme. În prima parte a testului vei fixa noțiunile teoretice prezentate în lecție prin exerciții grilă, apoi vei calcula diferite elemente în triunghiul dreptunghic precum lungimea ipotenuzei sau a unei catete, chiar și lungimea medianei.
 4. Introducere în trigonometrie, un ghid pe înțelesul tuturor cu 100 de ecuații explicate Erată: la p. 23 ecuația pentru φ3 se va citi φ3 = φ(φ+1)= φ2+φ = 2φ+
 5. Mediatoarea şi cercul circumscris triunghiului. Când spunem mediatoare ne gândim la mediere, la mijlocire, nu numai la mijloc. Este ca și cum vrem să judecăm drept și să fim exact la mijloc. Așa cum ar trebui să fie judecătorii, drepți și echidistanți, adică la aceeași distanță între acuzat și acuzator. Nu degeaba, când.
 6. Eşti pe cale să postezi un mesaj care poate încuraja pirateria şi distribuţia ilegală de materiale pe internet. Legea nr. 8 din 1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, a fost modificată semnificativ prin Legea nr. 285 din 2004, prin OUG nr. 123 din 2005, precum şi prin Legea nr. 329 din 2006, iar tu ai putea să te afli în situaţia de a le încălca acum. În ipoteza.

Calculati lungimea razei cercului circumscris - EdukYouR

Mate-info 2016, subiectul I, problema 6. Calculați lungimea razei cercului circumscris triunghiului A B C în care A = 3 π 4 și B C = 2. La ce vă gândiți automat în momentul în care auziți de raza cercului circumscris - Teorema lui Menelaus, Teorema lui Ceva. Elemente de trigonometrie - Calcularea razei cercului înscris și a razei cercului circumscris în triunghi, calcul de arii. CLASA A X-A MULȚIMI DE NUMERE - Radical dintr-un număr raţional , n ≥2, proprietăţi ale radicalilor.. Altă metodă: Nu ştim o formulă pentru aflarea lungimii razei sferei circumscrise unei piramide, dar raza sferei este egală cu raza cercului circumscris triunghiului VAC. Raza cercului circumscris unui triunghi este R= . Lungimile a, b, c sunt lungimile CV, VA respectiv AC, care se pot calcula uşor cu teorema lui Pitagora. Aria S este S= geometrie: teorema sinusurilor, rezolvarea triunghiurilor oarecare. Calcularea razei cercului înscris şi a razei cercului circumscris în triunghi, calcularea lungimilor unor segmente importante din triunghi, calcularea unor arii. 56 CLASA a X- teorema sinusurilor, rezolvarea triunghiurilor oarecare Calcularea razei cercului înscris şi a razei cercului circumscris în triunghi, calcularea lungimilor unor segmente importante din triunghi, calcularea unor arii CLASA a X-a - 4 ore/săpt. (TC+CD

Aplicaţii ale trigonometriei în geometri

 1. cercuL circumscris triunghiului cu centrul în punctul Ccc ≡ M; dreapta lui Euler, care trece prin ortocentrul H, centrul de greutate G şi centrul cercului circumscris C cc ≡ M. trapezul isoscel M 1 M 2 P 2 M 3. Teorema lui Euler stipulează că mijloacele laturilor unui triunghi M i, picioarele înălţimilor P
 2. Aplicaţii vectoriale şi trigonometrice în geometrie: teorema sinusurilor, rezolvarea triunghiurilor oarecare; Calcularea razei cercului înscris şi a razei cercului circumscris în triunghi, calcularea lungimilor unor segmente importante din triunghi, calcularea unor arii; CLASA a X-a Mulţimi de numer
 3. Din teorema sinusurilor q g l. şi cum se cunosc $ % L =2 L ? L2 I k % 60 4. zultă 6 º, # $ şi , L 8 q g l q g l : 4 , re. şi dacă sin # L2· √ 7. 4 6, de unde sin # L. √ 7 8. ă se calculeze sin #, ştiind că în triunghiul ABC se cunosc latura $ % L10 şi raza cercului circumscris egală cu 10. º. 2) S. Din teorema sinusurilor Ô q.
 4. doi vectori (definiție, proprietăți), teorema cosinusului, rezolvarea triunghiului dreptunghic, teorema sinusurilor, rezolvarea triunghiurilor oarecare, calcularea razei cercului înscris într-un triunghi și a razei cercului circumscris unui triunghi, calcularea lungimilor unor segmente importante din triunghi, calcularea unor arii
 5. Aplicaţii: teorema cosinusului, condiţii de perpendicularitate, rezolvarea triunghiului dreptunghic • Aplicaţii vectoriale úi trigonometrice în geometrie: teorema sinusurilor, rezolvarea triunghiurilor oarecare • Calcularea razei cercului înscris i a razei cercului circumscris în triunghi, calcularea lungimilor uno
 6. Vom observa mai întâi că suprafaţa pătratului circumscris cercului se poate şi ea calcula pe baza lui R, a razei cercului. Suprafaţa pătratului este egală cu 4 x R². Putem spune că am apelat astfel la raza pătratului, rază egală cu ½ din latura pătratului, din diametrul pătratului. Numesc diametru al.

cercul circumscris triunghiului - WordPress

Aplicaţii: teorema cosinusului, condiţii de perpendicularitate, rezolvarea triunghiului dreptunghic • Aplicaţii vectoriale şi trigonometrice în geometrie: teorema sinusurilor, rezolvarea triunghiurilor oarecare • Calcularea razei cercului înscris şi a razei cercului circumscris în triunghi, calcularea lungimilo Aplicaţii: teorema cosinusului, condiţii de perpendicularitate, rezolvarea triunghiului dreptunghic Aplicaţii vectoriale şi trigonometrice în geometrie: teorema sinusurilor, rezolvarea triunghiurilor oarecare Calcularea razei cercului înscris şi a razei cercului circumscris în triunghi, calcularea lungimilo

Să se determine raza cercului circumscris şi raza cercului înscris triunghiului ABC cu laturile 6, 8, şi 10. 14. În triunghiul se cunosc . Să se afle lungimea laturii . 15. Rezolvaţi triunghiul oarecare cu: a=12 cm, B= 4 S, C= 12 5S 4. Să se calculeze raza cercului circumscris triunghiului ABC , ştiind că AB = 3 şi m(∢C)=30°. 5. Să se calculeze sin 2100 0+ cos 280 0. 6. Fie triunghiul dreptunghic ABC şi D, mijlocul ipotenuzei BC. Să se calculeze lungimea laturii AB ştiind că AC = 6 şi AD = 5. 7. Se consideră triunghiul ABC cu AB = 1, AC = 2 şi BC = 5 Aplicaţii: teorema cosinusului, condiţii de perpendicularitate, rezolvarea triunghiului dreptunghic Aplicaţii vectoriale şi trigonometrice în geometrie: teorema sinusurilor, rezolvarea triunghiurilor oarecare Calculul razei cercului înscris şi a cercului circumscris în triunghi, calculul lungimilor uno Academia.edu is a platform for academics to share research papers

centrul cercului circumscris triunghiului - punct egal departat de varfurile triunghiului. - inaltimea (fig 10) = perpendiculara dusa printr-un virf al triunghiului pe latura opusa.Punctul de intersectie al inaltimilor Teorema lui Pitagora generalizat. Odata cu aparitia problemei cuadraturii cercului, calculul constantei π a capatat o importanta deosebita, grecii avand din secolul Viii-Vii i.e.n. ideea clara ca circumferinta cercului este din ce in ce mai bine aproximata in minus cu circumferinta unui poligon regulat inscris sau in plus cu circumferinta unui poligon regulat circumscris, cu.

Lungimea Razei Cercului Circumscris Triunghiului

Video: Triunghiul oarecare - cele mai importante 16 teoreme

Aplicaţii: teorema cosinusului, condiţii de perpendicularitate, rezolvarea triunghiului dreptunghic ; • Aplicaţii vectoriale şi trigonometrice în geometrie: teorema sinusurilor, rezolvarea triunghiurilor oarecare; • Calcularea razei cercului înscris şi a razei cercului circumscris în triunghi, calculare Sa se determine raza cercului circumscris triunghiului. Fie O centrul cercului circumscris ABC si R lungimea razei acestuia. Consideram cazul cand. BOC este isoscel, OB = OC = R, iar m. Solutia 1: Construim inaltimea OO`, O` BC. Avem O`C = O`B = si. m. Din O`OC dreptunghic obtinem . Solutia 2: Aplicam teorema lui Pitagora generalizata in si obtine Numărul cercului (2) - Deducerea practică a lui π din arie. Găsirea numărului π este un proces ce poate fi prezentat elevilor de gimnaziu, cu abordare atât dinspre perimetrul cercului, cât şi dinspre aria cercului. În prima parte a acestui eseu am prezentat o formă de găsire a acestui număr, căutat dinspre perimetrul. - Teorema cosinusului, condiţii de perpendicularitate, rezolvarea triunghiului dreptunghic - Teorema sinusurilor, rezolvarea triunghiurilor oarecare - Calcularea razei cercului înscris şi a razei cercului circumscris în triunghi, calcularea lungimilor unor segmente importante din triunghi, calcularea unor arii - Centrul de greutate al unui.

21 Jun 2007, 15:16. [Trimite mesaj privat] am uitat ceva, un pic de ajutor [Editează] [Citează] care era formula pentru raza cercului inscris si circumscris am uitat. ---. Invatati invatati invatati Lenin. ConstObreja Aplicatii: teorema cosinusului, conditii de perpendicularitate, rezolvarea triunghiului dreptunghic Aplicatii vectoriale trigonometrice în geometrie: teorema sinusurilor, rezolvarea triunghiurilor oarecare Calcularea razei cercului înscris a razei cercului circumscris în triunghi, calcularea lungimilo Care este formula razei cercului circumscris triunghiului . Definitions of Triunghi, synonyms, antonyms, derivatives of Triunghi, analogical dictionary of Triunghi (Romanian ; Apotema se calculeaza doar pentru triunghi echilateral. Apotema este raza cercului circumscris impartita la 2

teorema cosinusulul conditii de perpendicularitate, rezolvarea triunghiului dreptunghic Aplicatii vectoriale trigonometrice în geometrie: teorema sinusurilor, rezolvarea triunghiurilor oarecare Calcularea razei cercului înscris a razei cercului circumscris în triunghi, calcularea lungimilor unor segmente importante din triunghi, calcularea uno Aplica ţii: teorema cosinusului, condi ţii de perpendicularitate, rezolvarea triunghiului dreptunghic; • Aplica ţii vectoriale şi trigonometrice în geometrie: teorema sinusurilor, rezolvarea triunghiurilor oarecare; • Calcularea razei cercului înscris şi a razei cercului circumscris în triunghi, calcularea lungimilor uno Aria cercului Formulele de calcul sunt urmatoarele: Constanta cercului π = 3,14... Lungimea cercului L = 2 · π · r Aria cercului A = π · r² (pi ori raza la patrat Primul și al doilea Teorema lui Thales din Milet ele se bazează pe determinarea triunghiurilor de la cele similare (prima teorema) sau circumferințele (teorema a doua). Ele au fost foarte utile în diferite domenii. De exemplu, prima teoremă sa dovedit a fi foarte utilă pentru măsurarea structurilor mari atunci când nu exista instrumente sofisticate de măsurare - Teorema cosinusului, condi ţii de perpendicularitate, rezolvarea triunghiului dreptunghic - Teorema sinusurilor, rezolvarea triunghiurilor oarecare - Calcularea razei cercului înscris şi a razei cercului circumscris în triunghi, calcularea lungimilor unor segmente importante din triunghi, calcularea unor arii - Centrul de greutate al unui.

Relația dintre latura pătratului și raza cercului circumscri

Teorema sinusurilor - Wikipedi

 1. Sn este divizibil cu 27. m.l. În triunghiul ABC dreptunghic în A, AB = 6 cm, AC = 8 cm, D este piciorul înălţimii lui A, iar O este centrul cercului circumscris triunghiului ASC. Să se.
 2. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.
 3. Lungimea razei cercului circumscris se afla din teorema sinusurilor deci: Avem nevoie de sinB pe care il luam din formula este cosB la patrat, deci deci Apoi revii in teorema si inlocuiesti
 4. Aplicatii vectoriale şi trigonometrice in geometrie: teorema sinusurilor, rezolvarea triunghiurilor oarecare. Calcularea razei cercului înscris şi a razei cercului circumscris în triunghi, calcularea lungimilor unor segmente importante din triunghi, calcul de arii

Patrulaterul circumscriptibil - Gizela Pascal

Tematica probei de concurs la disciplina Matematică pentru

Aplicaţii: teorema cosinusului, condiţii de perpendi-cularitate, rezolvarea triunghiului dreptunghic; • Aplicaţii vectoriale şi trigonometrice în geometrie: teorema sinusurilor, rezolvarea triunghiurilor oarecare; • Calcularea razei cercului înscris şi a razei cercului circumscris în triunghi, calcularea lungimilor unor seg Teorema cosinusului, condiţii de perpendicularitate, rezolvarea triunghiului dreptunghic. Aplicaţii vectoriale şi trigonometrice în geometrie: teorema sinusurilor şi teorema cosinusurilor 12. Calcul de arii Calculul razei cercului înscris şi a cercului circumscris în triunghi Centrul cercului inscripționat, mijloculdiagonale, sunt situate pe o linie (în funcție de teorema lui Newton). Segmentul, ale cărui capete se află acolo unde se intersectează laturile opuse ale intersecției obișnuite, se află pe aceeași linie dreaptă, numită linia Gauss

Sfat 1: Cum să găsiți raza cercului inscripționat într-un

 1. proprietăţi. Aplicaţii: teorema cosinusului, condiţii de perpendicularitate, rezolvarea triunghiului dreptunghic Aplicaţii vectoriale şi trigonometrice în geometrie: teorema sinusurilor, rezolvarea triunghiurilor oarecare Calcul area razei cercului înscris şi a razei cercului circumscris în triunghi, calculare
 2. Problema 6. Autor: Lucian Dragomir. 6. Lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC în care şi , este egală cu: Puneți răspunsul aici. A. B
 3. Solu‚tie. Ob‚tinem C(1;1); deci ecua‚tia cercului este (x 1)2 +(y 1)2 = 4: Punctul M se a⁄a la intersec‚tia dintre CA ‚si cerc. Dreapta CA are ecua‚tia x+y 2 = 0: ˛nlocuind y = 2 x în ecua‚tia cercului, ob‚tinem 2(x 1)2 = 4; x2 2x 1 = 0; de unde x 1;2 = 1 p 2: Se observa c a punctul cel mai apropiat de A este cel de.

Aplicații vectoriale si trigonometrice in geometrie

Cerc - SlideShar

Formule trigonometrice pentru operatii matematice

Ce rezolvăm azi? 7 februarie 2018 - mathema

De asemenea, se poate demonstra usor geometric, dar se poate si arata prin desen, ca mijlocul ipotenuzei triunghiului dreptunghic il constituie centrul cercului circumscris de unde rezulta ca sin 2 t sau cateta opusa unghiului + cos 2 t sau cateta alaturata unghiului=1 cu alte cuvinte teorema lui Pitagora sub forma trigonometrica sau teorema fundamentala a trigonometriei 1.1. Teorema cosinusului 1.2. Rezolvarea triunghiului dreptunghic Aplicatii vectoriale trigonometrice în geometrie 2.1. Teorema sinusurilor 2.2. Rezolvarea triunghiului oarecare Calculul razei cercului înscris a cercului circumscris triunghiului 3.1. Calculul lungimilor unor segmente importante în triunghi 3.2. Calcul de arii Evaluare sumativ Download. CLASA A IX-A CICLUL INFERIOR AL LICEULUI. Cornel Radu. NOTĂ DE PREZENTAREÎn învăţământul liceal, nivelul de complexitate al finalităţilor este determinat de necesitatea asigurării deopotrivă a educaţiei de bază pentru toţi elevii -prin dezvoltarea echilibrată a tuturor competenţelor cheie şi prin formarea pentru. Download Fisa de Recapitulare Cercul..

În geometrie , cercul sau cercul inscripționat al unui triunghi este cel mai mare cerc conținut în triunghi; atinge (este tangent la) cele trei laturi. Centrul cercului este (Translator Profile - Rodica Iovu) Translation services in English to Romanian (Accounting and other fields. Anexa nr. 2 la OMEN nr. 4430/29.08.2014 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național - 2016 Programa de examen pentru disciplina Matematică - M_mate-info Examenul de bacalaureat național - 201